[ZAGREB SE NE BORI PROTIV VANDALA KOJI ŠARAJU FASADE]
Grad Zagreb devastiran je od posljedica potresa , ali i od grafita na način da je gotovo svaka zgrada u centru grada pošarana. Slična je stvar i sa novouređenim fasadama koje su ponovo išarane različitim napisima, crnim sprejevima. Šteta je ogromna, a u gradu nitko ne reagira. Problem pošaranih pročelja postaje dio percepcije grada.
STREET ART je oblik izražavanja koji nastaje na gradskim fasadama, potom se fotografira i u pravilu se objavljuje na Internet stranicama posvećenim STREET ART-u. Ulica mu daje legitimitet, a Internet je svojevrsni medij za komuniciranje između mladih pobornika STREET ART-a.
Od ovog ilegalnog načina crtanja razlikujemo besciljno šaranje i potpisivanje pojedinaca po pročeljima zgrada, što je također ilegalno.
Grad Zagreb godišnje potroši preko 1,5 milijun kuna na uklanjanje grafita.
Grad Zagreb do sada je donio nekoliko Odluka o zaštiti objekata od grafita i nekoliko izmjena i t je to. Treba imati jasnu strategiju djelovanja radi sprečavanja vandalskoga grafitiranja i akcijski plan.
Šaranje po zgradama ulazi u zonu prekršaja i kaznenog djela. Procesuiranje ovisi o kvalifikaciji djela, da li se radi o prekršaju ili kaznenom djelu, a to se utvrđuje u svakom pojedinačnom slučaju, ovisno o veličini štete, sadržaju napisa i slično.
Dodatne mjere koje grad treba uvesti.
· Komunalni redari bi trebali biti glavni u zaštiti pročelja od šaranja;
· Plaćanje obnove pošarane imovine od strane počinitelja;
· Uvođenje društveno korisnog rada za sve one koji se bave vandalizmom po fasadama;
· Uvođenje telefonske linije za prijavu vandala uz nagradu;
· Povećati novčane kazne za vandale;.
· Uvesti besplatnu gradsku službu koja čisti fasade
[PROBLEM VIBRACIJA I BUKE KOD PROLASKA TRAMVAJA]
Sve veće je nezadovoljstvo građana koji žive uz tramvajsku pruguu zgradama koje su stradale u potresu.Buka i vibracija je puno veća nego prije potresa.Svaki prolazak tramvaja osjeti se kao manji potres.
Poziva se ZET da objavi raspored rekonstrukcija tramvajske pruge,kada će raditi zamjene tračnica kao bi se smanjila buka. Zašto u Beču se zgrade ne tresu od prolaska tramvaja , a u Zagrebu se tresu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *