Zeleni Zagreb

Ekološka svijest o čuvanju kvalitete života strateški je cilj. Urediti zelene površine – parkove i šetnice kao mjesta namijenjena druženju građana i u svakoj gradskoj četvrti oživiti takva mjesta. Klupe, dječja igrališta, roštilji, mjesta za sport – povezuje ljude u velikom gradu. Učiniti najveće promjene u smjeru zaštite čovjekove okoline i održivog razvoja u najkraćem periodu i to reducirati emisiju CO2 za 30%. Uvesti model gradskog prijevoza, 1/3 pješaka i biciklizma te 1/3 privatnog motornog prometa.

Cilj nam je da se u Zagrebu u idućem mandatu proglasi zero waste plan (program iskorištavanja i reciklaže otpada).

Eko HUB-ovi su mreže organizacija civilnog društva i drugih zainteresiranih strana uključenih u procese zaštite okoliša na određenom području kojima koordiniraju organizacije civilnog društva iskusne u području zaštite okoliša/životne sredine, izabrane na osnovu javnog poziva u okviru projekta “Misli o prirodi!”. Cilj je stvoriti lokalne mreže partnera koje će raditi na zaštiti okoliša kroz povezivanje i podršku mladim i školama, organiziranje događaja i inicijativa, pružanje podrške poduzećima koje žele djelovati društveno odgovorno, posebno kada je u pitanju zaštita okoliša, te suradnju sa drugim organizacijama civilnog društva i medijima.

 

Zaštita okoliša kreće od pojedinca. Na tom individualnom nivou svatko od nas može učiniti mnogo toga što će pomoći u zaštiti okoliša: Štedjeti energiju – gasiti svjetlo i isključivati uređaje iz struje; Štedjeti vodu; Smanjiti upotrebu jednokratne plastike; Razvrstavati otpad i reciklirati; Manje koristiti privatni automobil, a više bicikl i javni prijevoz; Organizirati akcije čišćenja i sadnje drveća, svakodnevno upozoravati na značaj zaštite okoliša.