Financije i proračun

Imovina grada Zagreba je vlasništvo njegovih stanovnika. Zalažemo se za transparentan način trošenja proračunskog novca. Proračun mora biti dostupan građanima u svrhu kontrole trošenja proračunskog novca, racionalnog upravljanja, suzbijanja korupcije, praćenja postupaka javne nabave i sl. Potrebno je decentralizirati način trošenja novca i dati veća prava u realizaciji malih projekata gradskim četvrtima i mjesnim odborima.

Rad Zagrebačkog holdinga kao i ostalih društva u vlasništvu grada također treba biti transparentan i kontrola trošenja sredstava treba bit dostupna građanima. Konsolidirani prihodi pokrivaju rashode isključivo po osnovu transfera sredstava iz gradskog proračuna. Gradskim tvrtkama može se upravljati racionalnije i efikasnije uz kontrolu javne nabave i materijalnih troškova te zadržavanje radnih mjesta.