Gospodarstvo, poduzetništvo

Zagreb kao brend gospodarskog razvitka

Zagreb treba biti nositelj gospodarskog i kulturnog razvoja zemlje. Buduća ulaganja trebaju biti u nove tehnologije, jačanje izvoza, stvaranje tehnoloških parkova, centara izvrsnosti uz osiguravanje vlastite prepoznatljivosti. Stvoriti uvjete za razvijanje hub/inkubatora, sa popratnim sadržajima. Osnivanje na Borongaju startup kampusa sa puno dodatnih programa u kojima se educira o poduzetništvu i razvoju kompanije. Naš cilj je da Zagreb postane europsko središte IT i gaiming industrije.

Iz tih razloga gospodarski razvoj treba biti strateški planiran. Kvalitetno upravljanje gradom ključ je uspjeha. Cilj je povećati zaposlenost, otvoriti mogućnost investiranja, unaprijediti turizam i povećati broj turističkih dolazaka. Zagreb treba razvijati kao centar kongresnog turizma.