Grafiti vs. Vandali

STREET ART je oblik izražavanja koji nastaje na gradskim fasadama, potom se fotografira i pravilu se objavljuje na Internet stranicama posvećenim STREET ART-u. Ulica mu daje legitimitet, a Internet je svojevrsni medij za komuniciranje između mladih pobornika STREET ART-a. Od ovog ilegalnog načina crtanja razlikujemo besciljno šaranje i potpisivanje pojedinaca po pročeljima zgrada, što je također ilegalno.

Grad Zagreb godišnje potroši preko 1,5 milijun kuna na uklanjanje grafita. Crtači grafita najčešće crtaju po nekretninama, no sve je više zabilježenih primjera crtanja grafita po osobnim automobilima, izlozima, prozorima i vratima! Najuspješniji ključ za prevenciju crtanja grafita u svijetu je uklanjanje grafita u roku od 24 do 48 sati.
VRSTE GRAFITA:
a) Grafiti koji označavaju
nadimak osobe koja je
nacrtala grafit,
b) grafiti koji obilježavaju
kvartovske bande,
c) grafite koji šire mržnju i
netrpeljivost,
d) općeniti grafiti (neprijeteći
grafiti) kojima se šire
poruke poput: ˝Volim te˝,
˝Uzaludan posao˝ i sl.

ŠTO SU GRAFITI?

Pojam ˝grafit˝ dolazi od grčke riječi >graphein<, što znači „pisati“. Grafiti su riječi, boje, slike i oblici naslikani ili izgrebeni na zgradama, automobilima, vratima, vlakovima, nadvožnjacima, i drugim površinama. Naslikati grafit znači učiniti nešto ilegalno i protuzakonito!

KAKO JE ZAJEDNICA OŠTEĆENA; CRTANJEM GRAFITA?

Grafiti na nekoj zgradi, nadvožnjaku ili na bilo kojoj drugoj površini ostavljaju dojam kao da gradsku vlast nije briga za sredinu u kojoj se pojavljuju takav grafit.

Ne uklanjanje grafita privlači druge oblike kriminala i ulične delikvencije u toj sredini! Uklanjanje grafita znači trošenje novaca poreznih obveznika. Sredstva koja bi se mogla koristiti za uređenje škola, vrtića, centara za mlade, parkova te za poboljšanje uvjeta života građana, u Hrvatskoj se koriste za uklanjanje grafita. Grafiti po pročeljima zgrada kod građana smanjuju osjećaj sigurnosti. Zgrade precrtane grafitima ostavljaju dojam nesigurne četvrti što dovodi do pada vrijednosti nekretnina i smanjenja dolazaka turista. Turisti koji posjećuju Hrvatske gradove ubrajaju grafite kao jednu od 10 negativnosti koje kvare ljepotu naših gradova. ZADNJI JE TRENUTAK DA OČISTIMO Z A G R E B !

CRTANJE GRAFITA JE PROTUZAKONITO!

Crtanje grafita u svijetu se ubraja u institucionalne vandalizme i prekršaje, no u nekim državama ponavljanje takvog prekršaja predstavlja kazneno djelo čime se podliježe sankcijama iz kaznenih zakonodavstava. Počinitelji uhvaćeni pri crtanju grafita u svijetu mogu biti sankcionirani na više načina:

a) novčana kazna i vraćanje

imovine u prvobitno stanje

b) novčana kazna uz uvjetnu osudu

c) uhićenje i kazna zatvora za recidiviste

  1. d) novčana kazna roditeljima i

skrbnicima i presuda da su

dužni oštećenu imovinu

vratiti u prvobitno stanje.

 

POSTOJE TRI FAZE U PREVENCIJI CRTANJA GRAFITA:

  1. educirati građane o tome da je crtanje grafita protuzakonito te ovlastiti građane da poduzmu akciju u lokalnoj sredini kako bi uklonili grafite.
  2. uklanjanje grafita odmah u roku od 24 do 48 sati. Nakon što se grafit ukloni, potreban je rad na promjeni okoliša na način da se kroz strategiju ekološkog dizajna određene četvrti spriječi daljnji kriminalitet. (mijenjanje rasvjete, uređenje zapuštenih površina)
  3. osigurati dosljednu provedbu lokalnim propisima o komunalnom redu sa strožim kaznama za osobe koje crtaju grafite i njihove roditelje ukoliko se radi o maloljetnim počiniteljima.