Kultura

Obnova svih krovnih muzeja grada Zagreba. Aktivacija svih javnih gradskih površina s ciljem unaprjeđenja kulturnih događaja s jasnim planom i programom za cijelu godinu.

Na međunarodnom nivou ostvariti suradnju sa drugim institucijama i kulturnim manifestacijama te stvoriti Zagreb prepoznatljivim kulturnim središtem.

Primjenom tzv. Brownfield metode  revitalizirati nedovoljno iskorištene vrijedne industrijske objekte i zone koji su trenutno zapušteni i na taj ih način ponovno aktivirati.

Kako bi se smanjila razlika u ravnoteži između prirode i društva, od poduzetnika se očekuje da proaktivno doprinose kružnoj ekonomiji koja minimalizira štetu u svijetu s društveno humanističkog stajališta. Kultura, umjetnost i društvo izravno su povezani. Kulturna infrastruktura nadahnutom regijom, prezentira vrijednosti kada se prenose informacije van područja. Nova kultura proizlazi iz ispitivanja svih aspekata naših postojećih kultura kako bi se otkrio svijet zasnovan na ljubavi i slobodi, a ne na strahu i nasilju. Bitno je fokus staviti na razvijanje metoda gdje će biti minimalizirane loše emocionalne reakcije građana na zbivanja u Gradu Zagrebu, ulagati u mlade razvijanjem vještina sprječavanja sukoba, prihvaćati neuroraznolikosti i raznolika mentalna iskustva te organiziranje i stvaranje lokalnih i regionalnih promjena.