Promet

Funkcionalna te suvremena prometna infrastruktura osnova su gospodarskog te svakog drugog napretka i razvoja modernih gradova. Prometna povezanost, uz dobro održavanu prometnu infrastrukturu te mrežu prometnih puteva i pravaca, pridonosi razvoju djelatnosti na svim razina – od makro razine velebnih gradova, do mikro razine gradskih općina, četvrti te u konačnici kvartova, što svim uključenim subjektima daje veću konkurentnost te vrijednost na brojnim tržištima – od gostiteljskih objekata, kulturnih institucija sve do vrijednosti pojedinačnih objekata na tržištu nekretnina. Jedinice lokalne uprave i samouprave te gradski uredi, kao i brojne obrazovne institucije te institucije visokog školstva (fakulteti) trebaju biti uključeni u razvoju te implementaciji potrebnih strategija. Na području Grada Zagreba za to je zadužen primjerice Ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. S druge strane, u svrhu istraživanja područja kroz koja je moguće unaprijediti prometne sustave na području Grada, krucijalno je djelovanje sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, poput Fakulteta prometnih znanosti, čije studije kroz pregledne radove daju generalni uvid u pravce razvoja prometne infrastrukture na području cijele Republike Hrvatske. Naša se država nalazi na istaknutom geoprometnom položaju, što je čini tranzitnom zemljom preko koje prolaze brojni prometni pravci. Podatci iz literaturu ukazuju kako je 90 % hrvatskih prometnica izgrađeno te je samo potrebno nastaviti u takvom pozitivnom smjeru. Međutim, osim dominantnog cestovnih puteva, našu zemlju povezuju i brojni željeznički pravci, od kojih su brojni sagrađeni primjenom nerazvijenih ili zastarjelih metoda gradnje. Osim nemogućnosti primjene najsuvremenijih prijevoznih sredstava, spomenuto prvenstveno predstavlja ugrozu sigurnosti građana kako Grada Zagreba, tako i svih ostalih željeznicom povezanih mjesta. U ovom je pogledu općenito gledajući za prostor čitave države zabilježen napredak u obliku gradnje intermodalnih terminala te investiranja u razvoj prometnih pravaca iz jadransko-podunavskog prostora.