#VOLIMZAGREB

 

Kvartovi

img

Zagrebom se treba upravljati racionalno, transparentno i svrsishodno. Stvaranje pozitivne organizacijske kulture u gradskim službama preduvjet je za brži razvoj grada.

img

#VOLIMZAGREB

Kvartovi

img

Zagrebom se treba upravljati racionalno, transparentno i svrsishodno. Stvaranje pozitivne organizacijske kulture u gradskim službama preduvjet je za brži razvoj grada.
    Ako želiš, možemo se i vidjeti preko Zooma ili čuti telefonom.

    Molim te ako imaš takvu želju, potvrdi. U roku od najkasnije 48 sati kontaktirat ćemo te i predložiti termin Zooma ili telefonskog razgovora.